készíti: Gellért Ádám
email/elérhetőség: gadam107@yahoo.com

“The only necessary for "evil" to triumph is for a few good men to do nothing”


2009. július 9., csütörtök

Libériai Különleges Büntetőbíróság?


Egy hete hozta nyilvánosságra két kötetes jelentését a libériai igazság és békéltetési bizottság (Truth and Reconciliation Commission). A konfliktus okait, történetét, mozgatórugóit részletesen taglaló mű igazi csemege a post-conflict justice kutatóinak és történészeknek egyaránt.


De nem csak nekik: a bizottság 98 személy (lásd Annex 3) felelősségre vonását javasolja egy újonnan létrehozandó, monroviai székhelyű, nemzetköziesített (internationalized) Különleges Büntetőbíróság előtt. A bíróság joghatósága az 1979. január és 2003. október 14-e között elkövetett bűncselekmények elkövetőire terjedne ki.


A tervezet szerint egyedül a Különleges Büntetőbíróság járhatna el a kivételesen súlyos ügyekben, de a libériai rendes bíróságoktól is bármikor magához vonhatna kisebb súlyú eseteket (Annex 2, 32. cikk). Továbbá visszautalhatna ügyeket a rendes bíróságok elé, sőt csak úgy, mint a sierra leóne-i bíróság teszi azt a Charles Taylor ügyben, külföldön is le lehetne folytatni eljárásokat. Nóvum, hogy a bíróság egy különleges megállapodás keretében feljogosíthatna más országot is az eljárás lefolytatására az ún. univerzális joghatóság alapján. (Annex 32. cikk (3)-(4)).


A jelentés fogadtatása vegyes Libériában.

Nincsenek megjegyzések: