készíti: Gellért Ádám
email/elérhetőség: gadam107@yahoo.com

“The only necessary for "evil" to triumph is for a few good men to do nothing”


2012. május 19., szombat

A Zuschlag János és társai ügyében hozott ítéletek

2010. március 31-én hozott elsőfokú ítéletet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Zuschlag János és tizenöt társa ügyében. A bíróság 85 (!) tárgyalási napot tartott, megállapításait pedig egy 492 oldalas (!) ítéletben foglalta össze (2.B.193/2008/538. szám, 3-H-BJ-2010-17). A tanács tagjai: Dr. Fodor Endre (a tanács elnöke), valamint Bendéné dr. Kovács Ildikó és Hegedűs András ülnökök.

2011. január 11-én a Szegedi Ítélőtábla több ponton megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és enyhébb büntetést szabott ki a vádlottakra. (Bf.II.334/2010/31. szám, SZIT-H-BJ-2011-5). A bírói tanács tagjai: Dr. Maráz Vilmosné (a tanács elnöke), Dr. Mezőlaki Erik (előadó bíró), Dr. Harangozó Attila.

A Szegedi Ítélőtábla többek között kiemelte:

„Az elsőfokú bíróság a vád tárgyának elbírálásához lehetséges és szükséges körben a bizonyítást felvette, s az ítélőtábla osztotta a bizonyítási indítványok elutasításának az indokait is. Ugyanakkor a másodfokú bíróság megállapította azt is, hogy az elsőfokú bíróság (akárcsak a nyomozó hatóság) a vád tényállásának és a releváns jogi kérdéseknek az elbírálásához szükséges bizonyításon indokolatlanul, gyakran a bírósági kompetenciát meghaladóan túlterjeszkedett, amely jelentősen hozzájárult a büntetőeljárás elhúzódásához, költségei növekedéséhez”.

„A bizonyítás körét és az indokolást illetően is megállapította az ítélőtábla, hogy a megyei bíróság szükségtelenül túlhangsúlyozta a vádlottak (illetve a bűnszervezet) külső-felső kapcsolatrendszerének felderítését, amit sem a bűnszervezet fogalmi elemeinek körére vonatkozó vizsgálat, sem a vád tárgyát képező konkrét cselekmények felderítése nem indokolt, s aminek következtében az elsőfokú bíróság a feladatát képező büntetőjogi vizsgálódás kereteit részben meghaladta. (Ez jól tükröződik "A minisztérium szerepe a pályázati tevékenységben" címszó alatt az ítélet 212. oldalától kifejtettekben)”.

„Tekintettel arra, hogy az eljárás során a bűnszervezet megállapíthatóságához kötődően nagymértékű szükségtelen, költségnövelő bizonyítás történt, ami a vádlottaknak nem róható fel, ezért a másodfokú bíróság a Be. 338. § (2) bekezdése és a 339. § (1) bekezdése alapján a bűnszervezettel érintett vádlottak által egyetemlegesen fizetendő bűnügyi költség összegét a rendelkező rész szerinti mértékre, 1.500.000,- forinttal leszállította, míg a fennmaradó részt a Be. 339.§ (1) bekezdése alapján az állam viseli”.

Nincsenek megjegyzések: