készíti: Gellért Ádám
email/elérhetőség: gadam107@yahoo.com

“The only necessary for "evil" to triumph is for a few good men to do nothing”


2012. május 10., csütörtök

Az Almássy Kornél vs. MDF és Dávid Ibolya személyiségi jogi per (UD. Zrt. ügy)

Bírósági ítéletekről legtöbbször közvetlenül a szóbeli ítélethirdetés után számol be a sajtó. Szokásos módon ilyenkor megszólaltatják a pervesztes/pernyertes felet vagy jogi képviselőjét, akik kifejtik, hogy miért tartják jogosnak vagy jogtalannak a meghozott bírói döntést. A felek legtöbbször a számukra előnyös részeket emelik ki a szóbeli indokolásból. De hogyan is hámozhatná ki az érdeklődő állampolgár azt, hogy mi történt valójában, ha pusztán a feleknek a bíró szóbeli indokolását interpretáló mondataira hagyatkozna? Legtöbbször sehogy. Ezt legfeljebb az írásba foglalt ítéletek alapján lehetne megtenni. A felek azonban csak a legritkább esetben teszik fel a döntéseket az internetre, a sajtó pedig szintén ritkán jár utána, hogy pontosan mit is tartalmazott a hetekkel, hónapokkal később írásba foglalt ítélet.

A www.birosag.hu oldalon – igaz nagy nehezen – bárki hozzáférhet az adott ügyben keletkezett összes ítélethez.

Alább a nagy visszhangot kiváltó UD. Zrt. lehallgatási botrány egyik mellékszálával kapcsolatos ügy ítéletei olvashatóak (Almássy Kornél vs. MDF és Dávid Ibolya), amelyben a Kúria jogerős ítéletében megállapította, hogy

„Miután a titkos hangfelvétel a II. r. alperes [Dávid Ibolya] tudomására jutott, saját személye és politikai pozíciója, valamint tisztessége védelme érdekében minden további nélkül joga volt ahhoz, hogy a megismert tények alapján a nyilvánossághoz forduljon, és azzal kapcsolatos véleményét, értékítéletét, illetve az abból eredő politikai következtetéseit nyilvánosságra hozza.”

„Nem kétséges, hogy a II. r. alperesnek a felperes [Almássy Kornél] lehetséges szerepével kapcsolatos értékítélete súlyosan elmarasztaló, azonban egyrészt, mint politikai közszereplő azt a felperes tűrni köteles, másrészt elmarasztaló véleményének a II. r. alperes nem adott indokolatlanul bántó, sértő vagy lealacsonyító módon hangot. Mindössze azt, az általános erkölcsi felfogással is megegyező véleményét fejtette ki, hogy az a politikus, aki ilyen ügyben érintett lehet, aki ilyen eszközöket vesz igénybe, méltatlan a politikai közéletben való szereplésre. Ezen elmarasztaló, általánosságban megfogalmazott politikai vélemény miatt a felperes a II. r. alperessel szemben polgári jogvédelmet nem igényelhet”.

A Fővárosi Bíróság 2010. szeptember 20-án meghozott elsőfokú ítélete (dr. Pataki Árpád bíró).

A Fővárosi Ítélőtábla 2011. február 15-én, 2.Pf.21.839/2010/5 számú ítélete (Kizmanné dr. Oszkó Marianne a tanács elnöke, dr. Kisbán Tamás előadó bíró és Győriné dr. Maurer Amália bíró).

A Kúria 2012. január 11-én, Pfv.IV.21.459/2011/3.számon meghozott ítélete (dr. Mészáros Mátyás vezette tanács, Böszörményiné dr. Kovács Katalin előadó bíró, dr. Kovács Zsuzsanna bíró).

Nincsenek megjegyzések: