készíti: Gellért Ádám
email/elérhetőség: gadam107@yahoo.com

“The only necessary for "evil" to triumph is for a few good men to do nothing”


2010. június 30., szerda

Fellebbezési eljárás folytatása és az elsőfokú ítélet hatálya a fellebbező halála esetén - nóvum jogeset Hágából (ICTY)

A Prosecutor v. Rasim Delić ügyben a fellebbviteli tanácsnak abban kellett döntenie, hogy i.) a fellebbezési eljárás során elhunyt, elsőfokon elítélt, fellebbező helyébe harmadik személy beléphet -e, ii.) a fellebbviteli eljárás megszüntetése hogyan érinti az elsőfokú ítélet. Az ICTY honlapján ma megjelent döntés szerint: harmadik személy nem folytathatja az eljárást, s az a vádlott halála nem érinti az elsőfokú ítélet hatályát, azaz

"13 The above overview shows that there is no general principle that is consistently followed in the majority of jurisdictions as to the finality of the trial judgment in the event that the proceedings are terminated following the death of an appellant. For this reason, as well as bearing in mind the specific realities of, and the particular procedures before, this Tribunal, the Appeals Chamber cannot discern any prevalent approach, let alone identify any rules of customary international law, that would be directly applicable to the situation at hand.

14. The Appeals Chamber considers that the approach followed in certain national jurisdictions, where convictions entered by a court of first instance are vacated following the death of an appellant, is not compatible with the essence of the appellate proceedings before this Tribunal. In his regard, the Appeals Chamber has clarified, although not directly in relation to the matter at and, that the presumption of innocence does not apply to persons convicted by Tonal Chambers pending the resolution of their appeals.36 This interpretation of the Appeals Chamber's jurisprudence is further consistent with the standard of review applicable in appellate proceedings whereby the appealing party has the burden of showing an error of law or of fact that invalidates the trial judgement, or leads to a miscarriage of justice, rather than attempting to initiate a trial de novo.37 This burden is clearly different from the one operative at trial, where the presumption of innocence does apply and the Prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt.

15. Having found that the death of an appellant results in the termination of proceedings and given that no appeal judgement can be rendered in this case, nothing can undermine the finality of the Trial Judgement. As a consequence, the Trial Judgement shall be considered final".

A magyar Be. (1998. évi XIX. tv) a következőképpen rendelkezik:

43. § (6) Ha e törvény a terhelt hozzátartozójának (örökösének) indítványtételi jogot biztosít, a hozzátartozó (örökös) jogaira a terhelt jogai megfelelően irányadóak.

373. § (1) A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és az eljárást megszünteti,

a) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt

Nem teljesen világos, s kommentár nélkül nem tudom megállapítani, hogy itt a fellebbezési eljárás során elhunytról, vagy más esetről van szó.

Érdekes lenne tudni, hogy az ICTY fellebbviteli tanácsa miként döntene, ha egy egyenesági rokon nyújtana be felülvizsgálati kérelmet (review proceedings). A magyar jog erre mindenképp lehetőséget ad:

409. § (2) A terhelt javára perújítási indítványt terjeszthet elő

f) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa.

417. § (1) Felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosult

f) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa.

Nincsenek megjegyzések: