készíti: Gellért Ádám
email/elérhetőség: gadam107@yahoo.com

“The only necessary for "evil" to triumph is for a few good men to do nothing”


2011. január 27., csütörtök

Biszku Bélával szemben nem a mai szavai miatt, hanem korabeli tettei alapján lenne szükséges eljárni

Ma délelőtti hírek szerint az ügyészség vádat emelt Biszku Béla ellen a „nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása” miatt. A sajtóközlemény szerint azért, mert Biszku Béla egy vele augusztus 4-én készült TV-interjúban az 1956-ot követő perekre vonatkozó kérdésekre olyan válaszokat adott „amelyből úgy tűnt, hogy jelentéktelennek tartja ezeket a bűnöket”.

Ahogy Kenedi János történész fogalmazott: az ’56-os megtorlásnak Biszku Béla az egyik támasza és talpköve volt.

Ezért Biszku Bélával szemben nem a mai szavai miatt, hanem korabeli tettei alapján lenne szükség eljárni.

Biszku Béla az 1956-os pereket levezénylő, felügyelő, irányító grémiumok tagja, az elnyomó apparátus egyik vezető személyisége, a megtorlásokban betöltött szerepe dokumentált. Biszku Béla 1958-ban egy általa aláírt titkos utasításban így fogalmaz:

„Az elért eredmények mellett alapvető hibaként kell megállapítani, hogy az eltelt idő alatt e szervek nem tudták az ellenforradalom itthon maradt fő vezető erőit maradéktalanul megsemmisíteni, a minőséget a mennyiséggel pótolták.”

Az ügyészségnek alkotmányos kötelessége, hogy hivatalból eljárva minden lehetséges belső és nemzetközi jogi eszközt felhasználjon Biszku Béla tetteinek legkimerítőbb feltárására és lehetőség szerinti büntetőjogi felelősségre vonására.

Ennek ellenére az ügyészi szervek október vége óta érdemi indokolást nem tartalmazó határozatok sorában utasítják el azon beadványaimat, amelyekben arra kérem őket, hogy érdemben és behatóan vizsgálják meg az általam felvetett emberiesség elleni bűncselekmény (crimes against humanity) alkalmazhatóságát. A Legfőbb Ügyészség formai okokra hivatkozva nem hajlandó érdemben elbírálni a beadványomat, ez ellen a héten ismételten panasszal fogok élni.

Mivel tudomásom szerint az ügyészség hivatalból sem vizsgálódik, a bűnüldöző hatóságok inaktivitására tekintettel január elején felkértem - az ironikus módon épp most felszámolásra ítélt - 1956-os Intézetet és a korszakot kutató más neves történészeket, hogy segítsenek összegyűjteni a megtorlások során keletkezett és Biszku Bélához köthető archív dokumentumokat és jegyzőkönyveket.

Nincsenek megjegyzések: