készíti: Gellért Ádám
email/elérhetőség: gadam107@yahoo.com

“The only necessary for "evil" to triumph is for a few good men to do nothing”


2010. december 21., kedd

Névváltozás? Legfelsőbb Bíróságból ismét Kúria

Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság által elkészített alkotmányszabályozási elvek szerint: a bírósági szervezet élén a jogegység biztosítását is ellátó Kúria áll […]

A bizottsághoz benyújtott tanulmányában (A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék) dr. Bóka Zsolt rendkívüli alapossággal jár utána a témának:

„A népköztársasági alkotmány megszövegezésénél közreműködő kodifikátor, Szabó Imre szerint a Legfelsőbb Bíróság változat a mintául szolgáló, a sztálini időkből származó, 1936-os szovjet alkotmányt tartalmazó brosúra rossz magyar fordítása (a szó ’verhovnij szudot’) miatt keletkezett, mivel Rákosi Mátyás és Farkas Mihály mindenben a szovjet mintát akarták követni. Ezt az állítást alátámasztja, hogy az MDP Titkársága 1949. február 16-án az új alkotmány előkészítéséhez szükséges alkotmányok összegyűjtésével egy bizottságot bízott meg, illetve az, hogy az 1949. június 30-i PB ülésen bemutatott alkotmánytervezet - ahol meghívottként jelen volt Szabó Imre is - még a Legfelső Bíróság elnevezést használta. Kovács István is hasonlóan emlékezett vissza: ’azt meg kell mondani, hogy a bizottsági üléseken, de f[1]ként az azokat előkészítő személyes jellegű konzultációk és referátumok során az illetékeseket egyáltalán nem érdekelte az egyes fejezetek politikai vagy szakmai indokolása. Részletes tájékoztatást kértek viszont minden olyan kérdésről, ahol a tervezet eltért a szovjet alkotmány szövegétől.’ A minisztérium korabeli alkalmazottja is erre utalt, amikor az észrevételét a főnökének - a kötetben A. M., de a korábbi megjegyzésekből kitalálható, hogy Szabó Imre - felvetette: ’ugyanez a sors érte azt a szinte elsuttogott megjegyzésemet is, hogy nem helyes a Kúria tervezett új elnevezése, a Legfelsőbb Bíróság, mivel az ellenkezik a magyar nyelv írott és ösztönösen érzett szabályaival – s javasoltam a „Legfelső Bíróság” elnevezést. Okvetlenkedésem csak újabb kézlegyintést eredményezett, a Legfelsőbb Bíróság elnevezése megmaradt – mind a mai napig.’ (13. o, 49. lábjegyzet, szerkesztett, belső hivatkozásokat töröltem)

A brit Lordok Háza - Legfelső Bíróság névcseréről egy korábbi post-ban már beszámoltam.

Nincsenek megjegyzések: