készíti: Gellért Ádám
email/elérhetőség: gadam107@yahoo.com

“The only necessary for "evil" to triumph is for a few good men to do nothing”


2013. december 2., hétfő

Két új blog„Szerencsére a magyar bírák – még ha sokuk ezen talán még soha nem is gondolkodott el – nem magányos harcosok, hanem a bírák nemzetközi közösségének tagjai, akiknek gyakran igen hasonló kihívásokkal kell szembenézniük. Miért jó ez? Azért, mert ott, ahol a hazai jog hiányos vagy nem egyértelmű, a bíró segítségért fordulhat külföldi kollégáihoz” – kezdi első bejegyzését Bóka János  az „Idegen tollakkal” c. új összehasonlító jogi blog szerzője.

Bóka János, a Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézetének oktatója Heltai Gáspár egyik fabuláját (A hollóról és a pávákról) idézve teszi fel a kérdést: „Vajon valaki, aki a hazai jog alkalmazása során külföldi megoldásokra is tekintettel van, szintén idegen tollakkal ékeskedik?”.

A Nemzetközi hatások a modern kínai szerződési jogban c. PhD értekezés (2012) szerzője szerint egyáltalán nem, sőt:

„Ez a blog ezért született: a jogalkalmazás során végzett jogösszehasonlítást szeretné népszerűsíteni, segíteni és értékelni. Teszi ezt úgy, hogy konkrét példákat elemez (a bejegyzés elején szereplő eseteket például alaposan ki fogom vesézni), vitákat ismertet és generál, intézményi megoldásokat mutat be, jogászokat és szakértőket szólaltat meg. A témákat elsősorban a rendes bíróságok polgári és gazdasági ügyszakaiból merítem, de az Alkotmánybíróság sem marad ki a posztokból. Időnként kitérőket is teszek majd, főleg a jogi oktatás területére, ahol az összehasonlító módszer szélesebb körű alkalmazása ugyancsak új távlatokat nyithatna: a jogászképzést a szent szövegek sulykolása helyett az analitikus, rendszerező és érvelési kompetenciák fejlesztése felé terelhetné. Emellett igyekszem az olvasók körében felmerült kérdésekre válaszokat keresni és a felvetéseikre érdemben reagálni – ez merőben új irányokba is elviheti az eredetileg kigondolt tematikát”.

***

A szegedi jogi kar másik oktatója, Szalai Anikó (Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék) szintén nemrég kezdett el  blogolni.

A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre (2012) c. érdekfeszítő doktori értekezés szerzője által jegyzett oldalt azoknak érdemes látogatnia, akiket mélyebben érdekel a nemzetközi jog és a nemzetközi kapcsolatok világa.

„A nemzetközi jog láthatatlanul áthatja a mindennapi életünket: nemzetközi szerződések szabályozzák a méterrendszert, a repülést, a távközlést és rengeteg egyéb területet. Mindezek mellett az élet legsötétebb eseményei is a nemzetközi jog rendszerébe tartoznak, minden nap hallhatunk a hírekben háborúkról, kalózkodásról, terrorizmusról. […] azokról az eseményekről, témákról, szép- és szakirodalomról lesz itt szó, amelyek hozzám közel kerülnek, megérintenek és kapcsolódnak a nemzetközi joghoz vagy nemzetközi kapcsolatokhoz”.

Nincsenek megjegyzések: