készíti: Gellért Ádám
email/elérhetőség: gadam107@yahoo.com

“The only necessary for "evil" to triumph is for a few good men to do nothing”


2010. november 3., szerda

A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye Biszku Béla és társaival kapcsolatban (emberiesség elleni bűncselekmény)

Frissítés

A Fővárosi Főügyészség ma délután az emailben feltett kérdésemre válaszul arról tájékoztatott, hogy a döntést tegnap, november 2-án postázták.

***

http://vastagbor.blog.hu/2010/11/04/1956_elevult

********************************************************

A mai napon a Fővárosi Főügyészség a következő sajtóközleményt adta ki:

„Tájékoztatás feljelentés elutasításáról

Az emberiség elleni bűncselekmények miatt B. Béla és társai ellen tett beadványt, benne az előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntette miatt tett feljelentést a Fővárosi Főügyészség elutasította.

A feljelentő beadványában kérte az „1956-os megtorlásokat irányító személyek”, köztük B. Béla akkori belügyminiszter ellen nyomozás elrendelését „emberiesség elleni bűncselekmények, különösen politikai okból üldözés, emberölés és más embertelen cselekedetek miatt”.

A hazai jog rendelkezése szerint a feljelentésben megjelölt cselekményt (előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntette) az elkövetéskor hatályban lévő jogszabályok szerint kell elbírálni. Ennek rendelkezései szerint azonban e bűncselekmény miatt – elévülés okán – eljárás már nem indítható.

Az ügyészi határozat indokolása kifejti továbbá, hogy a feljelentésben megjelölt cselekmények nem minősíthetők a vonatkozó nemzetközi dokumentumok szerint emberiség elleni bűntettnek, így a feljelentett személyek nemzetközi szokásjog alapján történő felelősségre vonására nincs lehetőség.

Budapest, 2010. november 3.”

A határozatot - a kézhezvétel után - rögvest közölni fogom.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Európai Emberjogi Egyezmény
7. cikk

"Büntetés kiszabásának tilalma törvényi rendelkezés nélkül
1. Senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése idején a hazai vagy nemzet-közi jog alapján nem volt bűncselek-mény. Ugyancsak nem lehet a bűncse-lekmény elkövetése idején alkalmazható büntetésnél súlyosabb büntetést kiszab-ni.
2. Ez a Cikk nem zárja ki valamely személy bíróság elé állítását és megbün-tetését olyan cselekmény vagy mulasz-tás miatt, amely elkövetése idején a civilizált nemzetek által elismert általá-nos jogelvek szerint bűncselekmény volt."

Különösen oda kell figyelni a 2. bekezdésre.